Software a stažení

Software Acronis True Image WD Edition

Velikost souboru: 405 MB
Verze: 2016 WD Edition, Build 33
Datum vydání: 12/16/2016 | Poznámky k vydání

Stáhnout


Popis
Software Acronis True Image WD Edition dokáže klonovat disky, zálohovat operaèní systém, aplikace, nastavení a všechna vaše data, stejnì jako bezpeènì vymazat jakákoliv již nepotøebná dùvìrná data. Software Acronis True Image WD Edition poskytuje všechny nástroje nezbytné pro obnovení systému vašeho poèítaèe po ztrátì dat, náhodném smazání dùležitých souborù nebo složek èi po celkovém selhání pevného disku. Pokud dojde k poruše zamezující pøístup k informacím nebo ovlivòující fungování systému, budete schopni systém i ztracená data snadno obnovit.
Podporované operační systémy
  • Windows 7 SP1 (all editions)
  • Windows 8 (all editions)
  • Windows 8.1 (all editions)
  • Windows 10 - starting with Update 2 (WD ATI 6126 or greater)
Pokyny

Aby bylo možné tento produkt nainstalovat a spustit, je tøeba mít v systému zapojený alespoò jeden pevný disk WD.

Instalace je pøímoèará.
  1. Stáhnìte si soubor .zip, který obsahuje potøebný spustitelný soubor i uživatelskou pøíruèku.
  2. Rozbalte soubor .exe a uživatelskou pøíruèku.
  3. SpustitelnĂ˝ soubor spusÂťte a postupujte podle pokynĂą na obrazovce.


Software podle produktu

Firmware produktu

* Pokud není váš produkt uveden v seznamu výše, navštivte webové stránky produktu.