Καταχωρήστε το προϊόν σας

To ensure your warranty expiration date is current, register your product below.
(* Required Field)
[γιατί;]
[βοήθεια]
Για να διασφαλίσετε την έγκαιρη ανταπόκρισή μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει και τους φακέλους SPAM / JUNK / SOCIAL / PROMOTION για τις απαντήσεις μας στις απορίες σας.

Κάνοντας κλίκ στο "Υποβολή", Δηλώνω ότι κατανοώ και συμφωνώ πως οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτό το έντυπο θα διαβιβαστούν και θα αποθηκευτούν από τη Western Digital στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου καθώς και ότι η Western Digital θα επεξεργαστεί και θα αποθηκεύσει τις πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των όποιων ενημερώσεων τους, σύμφωνα με τη Western Digital και τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.