Ανάκτηση δεδομένων

Αποποίηση Ευθυνών

Οι παρακάτω σύνδεσμοι παρέχουν πληροφορίες επικοινωνίας τρίτων παρόχων υπηρεσιών ανάκτησης δεδομένων για μία μονάδα αποθήκευσης Western Digital. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών ανάκτησης δεδομένων από έναν από αυτούς τους παρόχους που παρατίθενται παρακάτω, η Western Digital δεν θα ακυρώσει ουδεμία εγγύηση που σχετίζεται με τη μονάδα που αγοράσατε από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή ή διανομέα της Western Digital, εάν λάβετε έγγραφη βεβαίωση από τον πάροχο υπηρεσιών σας σε επιστολόχαρτο της εταιρείας, ότι έχει πραγματοποιήσει ανάκτηση δεδομένων ή άλλες υπηρεσίες στο σκληρό σας δίσκο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η εγγύηση της Western Digital είναι άκυρη αν η μονάδα παρουσιάζει ένα ελάττωμα που μπορεί να αποδοθεί σε κατάχρηση ή παραποίηση, ακατάλληλη εγκατάσταση, αλλαγή ή σε άλλες αιτίες, όπως καθορίζεται στην πολιτική εγγύησης .

Οποιαδήποτε συμφωνία με τον πάροχο υπηρεσιών για υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων είναι θέμα μεταξύ του πελάτη και του παρόχου υπηρεσιών. Η Western Digital δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή εννοούμενη, και ρητά αποποιείται όλων των εγγυήσεων σχετικά με τις υπηρεσίες του παρόχου χωρίς περιορισμό, συμπεριλαμβανομένης και της εγγύησης σχετικά με την ποιότητα ή την αξιοπιστία των υπηρεσιών του παροχέα υπηρεσιών, τη μη παραβίαση, την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Η επιλογή παρόχου πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Η Western Digital δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους που σχετίζονται με ή προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών από τον πάροχο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, τυχούσας απώλειας δεδομένων που περιέχονται σε μονάδα αποθήκευσης Western Digital.

Πολλοί από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών ανάκτησης δεδομένων προσφέρουν υπηρεσίες παγκοσμίως. Εάν χρειάζεστε υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων και δεν βλέπετε κάποιον πάροχο που ειδικά στη χώρα σας, επικοινωνήστε με έναν πάροχο υπηρεσιών της επιλογής σας για πληροφορίες και βοήθεια αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών σας.

Αμερική

Βόρεια Αμερική
Κεντρική Αμερική
Νότια Αμερική

EMEA(Ευρώπη Μέση Ανατολή)

Ευρώπη
Μέση Ανατολή
Αφρική

APAC(Ασία Ειρηνικός)

Αυστραλία
Νέα Ζηλανδία
Ασία
Ινδία