Světová pravidla a omezení záruky

Společnost Western Digital („WD“) si cení vašeho podnikání a vždy se vám snaží poskytovat ty nejlepší služby.

Pokud váš WD produkt ("Produkt") nebyl zakoupen u autorizovaného distributora nebo autorizovaného prodejce společnosti WD, nebude vám poskytnuta omezená záruka. Distributoři mohou prodávat produkty prodejcům a ti je pak dále prodávají koncovým zákazníkům. Informace o záruce a využití služeb jsou k dispozici níže. Záruční servis nebude poskytnut, pokud nebude produkt vrácen do autorizovaného střediska pro vracení produktů v regionu (záruční regiony jsou označeny jako Kanada, USA, Latinská Amerika, Evropa, Střední východ, Afrika, Asie a Tichomoří, Indie a Thajsko), do kterého společnost WD produkt poprvé zaslala. Pro každý region mohou platit speciální záruční podmínky.

Pokud byl váš produkt zakoupen společností, která ho použila jako součást do dalšího systému, není na tento produkt společností WD poskytována záruka. V takovém případě musíte pro záruku kontaktovat tu společnost, kde jste produkt zakoupili nebo kde byl použit jako díl do nějakého systému.

Zákazníci, kteří si zakoupili produkty v Austrálii a na Novém Zélandu, najdou podrobnosti o záručních podmínkách pod tímto odkazem: http://support.wdc.com/warranty/warrantyPolicy2.aspx?lang=cz. Záruční podmínky pro ostatní zákazníky jsou popsány níže:

Povolení k vrácení výrobku (RMA – Return Material Authorization)

Žádný Produkt nelze vrátit společnosti WD přímo bez předchozího kontaktování společnosti WD za účelem získání čísla RMA (Povolení k vrácení výrobku). Bude-li určeno, že je produkt vadný, přidělíme vám číslo RMA spolu s pokyny pro vrácení zařízení. Při neoprávněném vrácení, tj. bez vydaného čísla RMA, vám bude zařízení na vaše náklady odesláno zpět. Při oprávněném vrácení musí být zařízení zaplaceno, pojištěno a odesláno na určenou adresu ve schváleném přepravním balení. Originální krabici a obalový materiál uschovejte pro případ skladování nebo případné odeslání produktu. Pokud bude mít společnost WD při kontrole vráceného Produktu podezření na podvod nebo Produkt shledá padělaným, může dle vlastního uvážení takový Produkt zabavit nebo podniknout jiné kroky, které bude považovat za nutné. Pokud si chcete RMA vyžádat, klikněte prosím sem.

Omezení záruky

Omezená záruka společnosti WD prohlašuje, v souladu s následujícími omezeními, že každý Produkt bude vad materiálu a zpracování a bude odpovídat specifikacím společnosti WD pro daný Produkt.

Omezení opravných prostředků

VÝLUČNÉ ODŠKODNĚNÍ ZA JAKÝKOLI VADNÝ PRODUKT JE OMEZENO NA OPRAVU NEBO VÝMĚNU VADNÉHO PRODUKTU.

Společnost WD může dle vlastního uvážení rozhodnout o tom, kterou nápravu nebo kombinaci náprav poskytne. Po shledání Produktu vadným bude mít společnost WD rozumnou dobu na jeho opravu nebo výměnu. Náhradní Produkt WD, na který se vztahuje omezená záruka, bude vyroben z nových a použitých dílů, na kterých lze provádět servis. Záruka poskytovaná společností WD se vztahuje na opravené nebo vyměněné Produkty po zbytek doby původní záruky nebo po dobu devadesáti dnů od data odeslání opraveného nebo vyměněného Produktu podle toho, které období je delší.

Omezení škod

CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI WD ZA JAKÝKOLI VADNÝ PRODUKT NEPŘESÁHNE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NÁKUPNÍ CENU VADNÉHO PRODUKTU. TOTO OMEZENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST WD NEMŮŽE PROVÉST NEBO NEPROVEDE OPRAVU NEBO VÝMĚNU JAKÉHOKOLI VADNÉHO PRODUKTU A VAŠE VÝLUČNÉ ODŠKODNĚNÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

Žádné následné nebo jiné škody

BEZ OHLEDU NA OSTATNÍ USTANOVENÍ V TĚCHTO ZÁSADÁCH NEBO JINÁ USTANOVENÍ NENESE SPOLEČNOST WD ODPOVĚDNOST ZA PRODUKT NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI SMLOUVY, NEDBALOSTI, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ PRÁVNÍ ČI SPRAVEDLIVÉ TEORIE (I) ZA JAKOUKOLI ČÁSTKU PŘESAHUJÍCÍ NÁKUPNÍ CENU VADNÉHO PRODUKTU NEBO (II) ZA JAKÉKOLI OBECNÉ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY. TYTO ŠKODY ZAHRNUJÍ ZTRÁTU ZAZNAMENANÝCH DAT, PŘERUŠENÍ POUŽÍVÁNÍ, NÁKLADY NA OBNOVENÍ ZTRACENÝCH DAT, UŠLÝ ZISK A NÁKLADY NA INSTALACI NEBO ODEBRÁNÍ JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ, INSTALACI NÁHRADNÍCH PRODUKTŮ A JAKOUKOLI KONTROLU, TESTOVÁNÍ NEBO PŘEPRACOVÁNÍ ZPŮSOBENOU JAKOUKOLI VADOU NEBO OPRAVOU ČI VÝMĚNOU PRODUKTU VYPLÝVAJÍCÍ Z VADY JAKÉHOKOLI PRODUKTU. TENTO ODDÍL NEOMEZUJE ZODPOVĚDNOST ZA TĚLESNÉ ZRANĚNÍ OSOB.

NĚKTERÉ STÁTY V USA NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD. V TOMTO PŘÍPADĚ SE NA VÁS PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. TATO ZÁRUKA POSKYTUJE URČITÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KROMĚ NICHŽ MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA SPECIFICKÁ PRO VAŠI ZEMI.

Vaše používání produktu

Společnost WD nenese odpovědnost za žádný vrácený Produkt, pokud zjistí, že:

 • Produkt by společnosti WD odcizen.
 • Udanou vadu:
  • produkt nevykazuje,
  • nelze ji rozumně opravit z důvodu škody způsobené v době, kdy byl Produkt v držení někoho jiného než společnosti WD, nebo
  • ji lze připsat špatnému použití produktu, jeho špatné instalaci, pozměnění (sem patří i sejmutí či smazání popisků a otevření či odejmutí vnějších krytů (kromě případu, kdy k tomu udělila oprávnění společnost Western Digital nebo autorizovaný servis)), nehodě či špatnému zacházení v době, kdy jej měl v držení někdo jiný než společnost WD.
 • Byl vám prodán Produkt, který nebyl nový.
 • Produkt nebyl používán v souladu se specifikacemi a pokyny společnosti Western Digital.
 • Produkt nebyl používán ke své zamýšlené funkci (například použití disků pro stolní počítače v podnikovém prostředí).

Další omezení záruky

Záruka společnosti Western Digital se nevztahuje na výrobky, které byly přijaty nesprávně zabaleny, pozměněny nebo fyzicky poškozeny. Výrobky budou kontrolovány po obdržení. Níže uvádíme několik příkladů produktů, které společnost Western Digital nepřijme pro nárok na záruku

Záruční podmínky

Maloobchodní sady, které sestavila a pro které vytvořila značku společnost Western Digital, spolu s interními disky prodávanými jako komponentové (interní pevné disky, které společnost Western Digital prodala, ale nezahrnula specificky do balíčku maloobchodní sady, kterou sestavila a pro kterou vytvořila značku) jsou dodávány s omezenou zárukou. Základní informace o záruce na produkt naleznete v následujících tabulkách. V závislosti na typu prodejní transakce se může záruka na produkt lišit od obecných záručních informací uvedených níže.

Severní a Jižní Amerika

ProduktKód produktuDisk jako komponenta1Maloobchodní sada
Podnikové disky:
WD Raptor, WD RE, WD RE2, WD RE2-GP, WD RE3, WD RE4, WD RE4-GP, WD VelociRaptor, WD RE SAS, WD SE GD, SD, SB, YD, YR, YS, ADFD, ADFS, BLFS, BLHX, BHTZ, CHTZ, GLFS, HLFS, HLHX, HHTZ, DHTZ, ABPS, ABYS, ABYX, AYPS, AYYS, FBYZ, FBYX, FYPS, FYPX, FYYS, FYYZ, FYYG, F9YZ, FSYZ 5-rok 5-rok
WD VelociRaptor WDBACN Není k dispozici 5-rok
WD XE SAS Hard Drive BKFG, BKHG, BKFF, HKHG 5-rok Není k dispozici
Serverové úložiště pro malou kancelář:
WD Sentinel DS6100, DS5100 WDBWVL, WDBYVE Není k dispozici 1-rok
WD Sentinel RX4100 WDBLVH Není k dispozici 3-rok
WD Sentinel DX4000 WDBLGT Není k dispozici 3-rok
WD Sentinel Drive Kit WDBYBL, WDBBDN, WDBNSH Není k dispozici 3-rok
NAS:
My Cloud EX4100, My Cloud EX2100, My Cloud DL4100, My Cloud DL2100, My Cloud EX2 Ultra, My Cloud PR4100, My Cloud PR2100 WDBWZE, WDBWAZ, WDBNEZ, WDBBAZ, WDBNFA, WDBBCL Není k dispozici 3-rok (populated)
My Cloud EX4100, My Cloud EX2100, My Cloud DL4100, My Cloud DL2100, My Cloud EX2 Ultra, My Cloud PR4100, My Cloud PR2100 WDBWZE, WDBWAZ, WDBNEZ, WDBBAZ, WDBVBZ, WDBNFA, WDBBCL Není k dispozici 2-rok (diskless)
My Cloud, My Cloud Mirror, My Cloud Mirror (Gen 2), My Cloud EX2, My Cloud EX4, My Cloud Home, My Cloud Home Duo WDBCTL, WDBZVM, WDBWVZ, WDBVKW, WDBWWD, WDBVXC, WDBMUT Není k dispozici 2-rok
WD Red Pro FFSX, FFWX 5-rok 5-rok
WD Red 3.5-inch EFRX, EFZX, EFAX 3-rok 3-rok
WD Red 3.5-inch WDBMMA Není k dispozici 3-rok
WD Red 2.5-inch JFCX, BFCX 3-rok 3-rok
Sítě:
My Net Switch, My Net N600, My Net N750, My Net N900, WD Livewire, My Net WiFi Range Extender, My Net AC1300 Router, My Net AC Bridge WDBJVC, WDBEAV, WDBAJA, WDBWVK, WDBABY, WDBAPK, WDBWNJ, WDBMRD Není k dispozici 1-rok
My Net N900 Central WDBKSP Není k dispozici 2-rok
Disky pro stolní počítače:
WD Gold KRYZ, FRYZ 5-rok 5-rok
WD Purple PURX, PUZX 3-rok 3-rok
WD Black AAEX, AALS, FAEX, FAES, FALS, FASS, AALX, AZEX, FZEX 5-rok 5-rok
WD Black WDBAAZ, WDBMBE, WDBSLA Není k dispozici 5-rok
WD Black FZWX 5-rok Není k dispozici
WD Blue (WD Caviar, WD Caviar SE, WD Caviar SE16, WD Caviar Blue) BB, LB, JB, PB, JD, JS, KS, KD, KS, ABKS, AABS, AAJS, AAKS, AABB, AAJB, AAKB, AAKX, AALX, AZEX, AZLX, EALX, EZEX, EALS 2-rok 3-rok
WD Blue WDBAAV, WDBAAW, WDBAAX Není k dispozici 3-rok
WD Blue WDBH2D, AZRZ, EZRZ Není k dispozici 2-rok
WD Blue SSHD WD40E31X 3-rok 3-rok
WD Raptor X AHFD 5-rok 5-rok
WD Green (WD Caviar GP, WD Caviar Green) EACS, EADS, AACS, AADS, EARS, EARX, EZRX, AZRX 2-rok 3-rok
WD Green WDBAAY Není k dispozici 3-rok
Mobilní disky:
WD Black BPKT, BPKX, BEKT, BEKX, BJKT 5-rok 5-rok
WD Black WDBABD Není k dispozici 5-rok
WD Blue VE, UE, BEAS, BEVS, BEVE, BEVT, KEVT, TEVT, BPVT, BPVX, JPVT, JPVX, LPVT, LPVX, TPVT, SPCX, LPCX, MPCK 2-rok 3-rok
WD Blue WDBABA, WDBABB, WDBABC, WDBMYH Není k dispozici 2-rok
WD Blue SSHD WD10J31X 3-rok 3-rok
WD Green NPVT 2-rok Není k dispozici
Disky CE:
WD AV, WD AV-GP, WD AV-25 AVBS, AVJS, AVBB, AVJB, EVCS, EURS, AVCS, AVVS, BUDT, EVVS, JUCT, BUCT, EURX, EUCX, AUDX 3-rok 3-rok
Externí disky:
WD ShareSpace™ WDA4NC Není k dispozici 3-rok
My Passport Elite, My Passport Studio WDML, WDMT, WDMS Není k dispozici 5-rok
My Book for Mac, My Book VelociRaptor Duo, My Book Thunderbolt Duo, My Book Mirror, My Book Pro, My Book Pro II, My Book World, My Book World II, My Book Studio, My Book Studio II, My Book Home, My Book Office, My Book Elite, My Book Studio, My Book Studio LX, My Book Live, My Book Duo, My Book Duo Pro WDBYCC, WDBUWZ, WDBUPB, WDBUSK, WDH2U, WDG1T, WDG2TP, WDG1NC, WDH1NC, WDG2NC, WDH2NC, WDH1Q, WDH2Q, WDH1CS, WDH1B, WDBAAH, WDBAAJ, WDBC3G, WDBACH, WDBACG, WDBCPZ, BDTB, WDBUTV, WDBFBE, WDBRMH, WDBDFM Není k dispozici 3-rok
WD Elements SE, WD Elements, WD Elements Desktop, My Book Essential, My Book Mac Edition, My Book Premium, My Book Premium ES, My Book Premium II WDBUZG, WDBU6Y, WDBBJH, WDBWLG, WDBABV, WDE1U, WDE1MS, WDBAAU, WDBPCK, WDBAAR, WDG1U, WDH1U, WDG1C, WDG1SU, WDG2T Není k dispozici 1-rok
WD Elements SE, My Book, My Book Live Duo, My Book Essential, My Book for Mac, My Book 3.0 WDBEPK, WDBJRT, WDBFJK, WDBVHT, WDBAAF, WDBACW, WDBAAG, WDBAAK, WDBABP, BLWE Není k dispozici 2-rok
My Passport Essential, My passport Essential SE, My Passport for Mac, My Passport Elite, My Passport Edge for Mac, My Passport Ultra, My Passport Slim, My Passport Air, My Passport Ultra Metal, My Passport Ultra Premium, My Passport X, My Passport (Works with PlayStation 4), My Passport Ultra (USB-C), My Passport Ultra for Mac (USB-C) WDME, WDBACX, WDMEA, WDBAAC, WDBKKF, WDBGCH, BCGL, WDBJBH, WDBMWV, WDBZFP, WDBPGC, WDBLNP, WDBJNZ, WDBGMT, WDBPDZ, WDBBLW, WDBWDG, WDBZYL, WDBLUZ, WDBTYH, WDBEZW, WDBGPU, WDBBKD, WDBJBS, WDBCRM, WDBZGE, WDBC3C, WDBFTM, WDBPMV, WDBFKT, WDBTLG Není k dispozici 3-rok
My Passport Studio WDBAAE, WDBALG, WDBK8A, WDBS8P, WDBGJA, WDBU4M Není k dispozici 3-rok
My Passport, My Passport Essential, My Passport Essential SE, My Passport for Mac, My Passport AV, My Passport SE for Mac, My Passport Edge, My Passport Enterprise, My Passport Pro (Duo), My passport carrying case, My Passport Wireless, My Passport Wireless Pro, My Passport Wireless SSD WDBY8L, WDBBEP, WDBACX, WDBKXH, WDBAAA, WDBACY, WDBABM, WDBAAB, WDBBXV, WDBL1D, WDBABS, WDBABW, WDBK6Z, WDBHEZ, WDBRNB, WDBABK, WDBDAF, WDBK8Z, WDBLJT, WDBSMT, WDBP2P, WDBAMJ Není k dispozici 2-rok
My Passport, My Passport for Mac, WD Gaming Drive (Works with PlayStation 4), My Passport Go WDBS4B, WDBBEX, WDBUAX, WDBYFT, WDBYFT, WDBYNN, WDBP6A, WDBTYW, WDBUKK, WDBM1M (-WESN), WDBDFF (-WESN), WDBY9Y (-WESN) Není k dispozici 3-rok
My Passport AV-TV WDBHDK (-PESN) Není k dispozici 3-rok
My Passport AV-TV WDBHDK (-EESN) Není k dispozici 2-rok
WD Elements Portable:
WD Elements Portable WDBUZG (-SESN / -CESN), WDBU6Y (-SESN / -CESN) Není k dispozici 3-rok
WD Elements Portable WDBUZG (-WESN / -EESN), WDBU6Y (-WESN / -EESN) Není k dispozici 2-rok
WD Elements Portable WDBUZG (-NESN), WDBU6Y (-NESN) Není k dispozici 1-rok
WD Easystore:
WD Easystore portable WDBKUZ Není k dispozici 2-rok
WD Easystore Desktop WDBDNK, WDBCKA Není k dispozici 2-rok
Easystore USB 3.0 Flash Drive SDUSBES3 Není k dispozici 2-rok
Domácí zábava:
WD TV, WD TV Mini, WD TV Live, WD TV Live Plus, WD TV Live Streaming, WD TV Live Hub, WD TV Play, WD TV Media Player WDAVN, WDBABF, WDBAAL, WDBAAN, WDBABX, WDBG3A, WDBABZ, WDBHG7, WDBMBA, WDBHZM, WDBYMN Není k dispozici 1-rok
My DVR Expander eSATA Edition, My DVR Expander USB Edition, My Book AV eSATA, My Book AV-TV WDG1S, WDH1S, WDBACS, WDBGLG Není k dispozici 1-rok
My Book AV DVR Expander WDBABT Není k dispozici 2-rok
Úložiště v pevném stavu:
*Období omezené záruky Úložiště v pevném stavu uplyne dřívějším obdobím: (a) časového období níže; nebo (b) pokud Úložiště v pevném stavu překročí své vytrvalostní limity (viz specifikace Úložiště v pevném stavu).
WD Blue SSD, WD Green SSD WDSxxxx1B0x, WDSxxxxxG0x Není k dispozici 3-rok *
WD Blue SN500 NVMe SSD WDSxxxx1BOC Není k dispozici 5-rok *
WD Blue SSD WDBNCExxxxPNC, WDSxxxx2B0x Není k dispozici 5-rok *
WD Black PCIe SSD WDSxxxxxX0C Není k dispozici 5-rok *
WD Black NVMe SSD WDSxxxx2X0C Není k dispozici 5-rok *
WD Black SN750 NVMe SSD WDSxxxx3X0C, WDSxxxx3XHC Není k dispozici 5-rok *
WD Purple microSD Card WDDxxxG1P0A 2-rok * Není k dispozici
WD SiliconDrive CF 3xxxx Není k dispozici 5-rok
WD SiliconDrive II CF 45xx, 46xx, 48xx Není k dispozici 5-rok
WD SiliconDrive A100 71xx Není k dispozici 5-rok
WD SiliconDrive U100 49xx Není k dispozici 5-rok
Příslušenství:
WD Nomad WDBGRD0000NBK Není k dispozici 2-rok

EMEA

ProduktKód produktuDisk jako komponenta1Maloobchodní sada
Podnikové disky:
WD Raptor, WD RE, WD RE2, WD RE2-GP, WD RE3, WD RE4, WD RE4-GP, WD VelociRaptor, WD RE SAS, WD SE GD, SD, SB, YD, YR, YS, ADFD, ADFS, BLFS, BLHX, BHTZ, CHTZ, GLFS, HLFS, HLHX, HHTZ, DHTZ, ABPS, ABYS, ABYX, AYPS, AYYS, FBYZ, FBYX, FYPS, FYPX, FYYS, FYYZ, FYYG, F9YZ, FSYZ 5-rok 5-rok
WD VelociRaptor WDBACN Není k dispozici 5-rok
WD XE SAS Hard Drives BKFG, BKHG, BKFF 5-rok Není k dispozici
Serverové úložiště pro malou kancelář:
WD Sentinel DS6100, DS5100 WDBWVL, WDBYVE Není k dispozici 2-rok
WD Sentinel RX4100 WDBLVH Není k dispozici 3-rok
WD Sentinel DX4000 WDBLGT Není k dispozici 3-rok
WD Sentinel Drive Kit WDBYBL, WDBBDN, WDBNSH Není k dispozici 3-rok
NAS:
My Cloud EX4100, My Cloud EX2100, My Cloud DL4100, My Cloud DL2100, My Cloud EX2 Ultra, My Cloud PR4100, My Cloud PR2100 WDBWZE, WDBWAZ, WDBNEZ, WDBBAZ, WDBVBZ, WDBNFA, WDBBCL Není k dispozici 3-rok (populated)
My Cloud EX4100, My Cloud EX2100, My Cloud DL4100, My Cloud DL2100, My Cloud EX2 Ultra, My Cloud PR4100, My Cloud PR2100 WDBWZE, WDBWAZ, WDBNEZ, WDBBAZ, WDBVBZ, WDBNFA, WDBBCL Není k dispozici 2-rok (diskless)
My Cloud, My Cloud Mirror, My Cloud EX2, My Cloud EX4, My Cloud Home, My Cloud Home Duo WDBCTL, WDBZVM, WDBWVZ, WDBVKW, WDBWWD, WDBVXC, WDBMUT Není k dispozici 2-rok
WD Red Pro FFSX, FFWX 5-rok 5-rok
WD Red 3.5-inch EFRX, EFZX, EFAX 3-rok 3-rok
WD Red 3.5-inch WDBMMA Není k dispozici 3-rok
WD Red 2.5-inch JFCX, BFCX 3-rok 3-rok
Sítě:
My Net Switch, My Net N600, My Net N750, My Net N900, My Net N900 Central, WD Livewire, My Net WiFi Range Extender, My Net AC1300 Router, My Net AC Bridge WDBJVC, WDBEAV, WDBAJA, WDBWVK, WDBKSP, WDBABY, WDBAPK, WDBWNJ, WDBMRD Není k dispozici 2-rok
Disky pro stolní počítače:
WD gOLD KRYZ, FRYZ 5-rok Není k dispozici
WD Purple PURX, PUZX 3-rok 3-rok
WD Black AAEX, AALS, FAEX, FAES, FALS, FASS, AALX, AZEX, FZEX 5-rok 5-rok
WD Black WDBAAZ, WDBMBE, WDBSLA Není k dispozici 5-rok
WD Black FZWX 5-rok Není k dispozici
WD Blue (WD Caviar, WD Caviar SE, WD Caviar SE16, WD Caviar Blue) BB, LB, JB, PB, JD, JS, KS, KD, KS, ABKS, AABS, AAJS, AAKS, AABB, AAJB, AAKB, AAKX, AALX, AZEX, AZLX, EALX, EZEX, EALS 2-rok 3-rok
WD Blue WDBAAV, WDBAAW, WDBAAX Není k dispozici 3-rok
WD Blue WDBH2D, AZRZ, EZRZ Není k dispozici 2-rok
WD Blue SSHD WD40E31X 3-rok 3-rok
WD Raptor X AHFD 5-rok 5-rok
WD Green (WD Caviar GP, WD Caviar Green) EACS, EADS, AACS, AADS, EARS, EARX, EZRX, AZRX 2-rok 3-rok
WD Green WDBAAY Není k dispozici 3-rok
Mobilní disky:
WD Black BPKT, BPKX, BEKT, BEKX, BJKT 5-rok 5-rok
WD Black WDBABD Není k dispozici 5-rok
WD Blue VE, UE, BEAS, BEVS, BEVE, BEVT, KEVT, TEVT, BPVT, BPVX, JPVT, JPVX, LPVT, LPVX, TPVT, SPCX, LPCX, MPCK 2-rok Není k dispozici
WD Blue WDBABA, WDBABB, WDBABC, WDBMYH Není k dispozici 2-rok
WD Blue SSHD WD10J31X 3-rok 3-rok
WD Green NPVT 2-rok Není k dispozici
Disky CE:
WD AV, WD AV-GP, WD AV-25 AVBS, AVJS, AVBB, AVJB, EVCS, EURS, AVCS, AVVS, BUDT, EVVS, JUCT, BUCT, EURX, EUCX, AUDX 3-rok 3-rok
Externí disky:
WD ShareSpace™ WDA4NC Není k dispozici 3-rok
My Passport Elite, My Passport Studio WDML, WDMT, WDMS Není k dispozici 5-rok
My Book, My Book for Mac, My Book VelociRaptor Duo, My Book Thunderbolt Duo, My Book Mirror, My Book Pro, My Book Pro II, My Book World, My Book World II, My Book Studio, My Book Studio II, My Book Home, My Book Office, My Book Elite, My Book Studio, My Book Live, My Book Duo, My Book Duo Pro WDBBGB, WDBYCC, WDBUWZ, WDBUPB, WDBUSK, WDH2U, WDG1T, WDG2TP, WDG1NC, WDH1NC, WDG2NC, WDH2NC, WDH1Q, WDH2Q, WDH1CS, WDH1B, WDBAAH, WDBAAJ, WDBC3G, WDBACG, WDBCPZ, BDTB, WDBUTV, WDBFBE, WDBRMH, WDBDFM, WDBCSV Není k dispozici 3-rok
WD Elements SE, WD Elements, WD Elements Desktop, My Book, My Book Essential, My Book Mac Edition, My Book Premium, My Book Premium ES, My Book Premium II, WD Elements ™ Exclusive Edition WDBUZG, WDBU6Y, WDBBJH, WDBWLG, WDBAAR, WDBJRH, WDE1U, WDE1MS, WDG1U, WDH1U, WDG1C, WDG1SU, WDG2T, WDBHHG Není k dispozici 2-rok
WD Elements SE, My Book, My Book Live Duo, My Book Essential, My Book for Mac, My Book 3.0, My Book Duo WDBEPK, WDBJRT, WDBFJK, WDBVHT, WDBAAF, WDBACW, WDBAAG, WDBAAK, WDBABP, WDBLWE Není k dispozici 2-rok
WD Elements WDBHHG, WDBHDW Není k dispozici 3-rok
My Passport Essential, My Passport for Mac, My Passport Elite, My Passport Studio, My Passport Edge for Mac, My Passport Ultra, My Passport Slim, My Passport Air, My Passport Ultra Metal, My Passport Ultra Premium, My Passport X, My Passport (Works with PlayStation 4), My Passport Ultra (USB-C), My Passport Ultra for Mac (USB-C) WDME, WDMEA, WDBAAC, BCGL, WDBAAE, WDBKKF, WDBGCH, WDBJBH, WDBALG, WDBK8A, WDBS8P, WDBMWV, WDBZFP, WDBPGC, WDBLNP, WDBJNZ, WDBGMT, WDBPDZ, WDBBLW, WDBWDG, WDBZYL, WDBLUZ, WDBGJA, WDBU4M, WDBTYH, WDBEZW, WDBGPU, WDBBKD, WDBJBS, WDBCRM, WDBZGE, WDBC3C, WDBFTM, WDBPMV, WDBFKT, WDBTLG Není k dispozici 3-rok
My Passport, My Passport Essential, My Passport Essential SE, My Passport for Mac, My Passport AV, My Passport SE for Mac, My Passport Studio, My Passport Edge, My Passport Enterprise, My Passport Pro (Duo), My passport carrying case, My Passport Wireless, My Passport Wireless Pro, My Passport Wireless SSD WDBAAA, WDBAAB, WDBABM, WDBACX, WDBABS, WDBABW, WDBACY, WDBBEP, WDBBXV, WDBFBW, WDBEMM, WDBHEZ, WDBK6Z, WDBKXH, WDBL1D, WDBY8L, WDBZZZ, WDBRNB, WDBABK, WDBDAF, WDBK8Z, WDBLJT, WDBSMT, WDBP2P, WDBAMJ Není k dispozici 2-rok
My Passport, My Passport for Mac, WD Gaming Drive (Works with PlayStation 4), My Passport Go WDBS4B, WDBBEX, WDBUAX, WDBYFT, WDBYFT, WDBYNN, WDBP6A, WDBTYW, WDBUKK, WDBM1M (-WESN), WDBDFF (-WESN), WDBY9Y (-WESN) Není k dispozici 3-rok
My Passport AV-TV WDBHDK (-PESN) Není k dispozici 3-rok
My Passport AV-TV WDBHDK (-EESN) Není k dispozici 2-rok
WD Elements Portable:
WD Elements Portable WDBUZG (-SESN / -CESN), WDBU6Y (-SESN / -CESN) Není k dispozici 3-rok
WD Elements Portable WDBUZG (-WESN / -EESN), WDBU6Y (-WESN / -EESN) Není k dispozici 2-rok
WD Elements Portable WDBUZG (-NESN), WDBU6Y (-NESN) Není k dispozici 1-rok
Domácí zábava:
WD TV, WD TV Mini, WD TV Live, WD TV Live Plus, WD Elements Play, WD TV Live Hub, WD TV Play, WD TV Media Player WDAVP, WDBABG, WDBAAM, WDBAAN, WDBAAP, WDBKH2, WDBREC, WDBGXT, WDBACC, WDBNLC, WDBACA, WDBMBA, WDBHZM, WDBYMN Není k dispozici 2-rok
My DVR Expander eSATA Edition, My DVR Expander USB Edition, My Book AV eSATA, My Book AV-TV WDG1S, WDH1S, WDBACS, WDBGLG Není k dispozici 2-rok
My Book AV DVR Expander WDBABT Není k dispozici 2-rok
Úložiště v pevném stavu:
*Období omezené záruky Úložiště v pevném stavu uplyne dřívějším obdobím: (a) časového období níže; nebo (b) pokud Úložiště v pevném stavu překročí své vytrvalostní limity (viz specifikace Úložiště v pevném stavu).
WD Blue SSD, WD Green SSD WDSxxxx1B0x, WDSxxxxxG0x Není k dispozici 3-rok *
WD Blue SN500 NVMe SSD WDSxxxx1BOC Není k dispozici 5-rok *
WD Blue SSD WDBNCExxxxPNC, WDSxxxx2B0x Není k dispozici 5-rok *
WD Black PCIe SSD WDSxxxxxX0C Není k dispozici 5-rok *
WD Black NVMe SSD WDSxxxx2X0C Není k dispozici 5-rok *
WD Black SN750 NVMe SSD WDSxxxx3X0C, WDSxxxx3XHC Není k dispozici 5-rok *
WD Purple microSD Card WDDxxxG1P0A 2-rok * Není k dispozici
WD SiliconDrive CF 3xxxx Není k dispozici 5-rok
WD SiliconDrive II CF 45xx, 46xx, 48xx Není k dispozici 5-rok
WD SiliconDrive A100 71xx Není k dispozici 5-rok
WD SiliconDrive U100 49xx Není k dispozici 5-rok
Příslušenství:
WD Nomad WDBGRD0000NBK Není k dispozici 2-rok

APAC

ProduktKód produktuDisk jako komponenta1Maloobchodní sada
Podnikové disky:
WD Raptor, WD RE, WD RE2, WD RE2-GP, WD RE3, WD RE4, WD RE4-GP, WD VelociRaptor, WD RE SAS, WD SE GD, SD, SB, YD, YR, YS, ADFD, ADFS, BLFS, BLHX, BHTZ, CHTZ, GLFS, HLFS, HLHX, HHTZ, DHTZ, ABPS, ABYS, ABYX, AYPS, AYYS, FBYZ, FBYX, FYPS, FYPX, FYYS, FYYZ, FYYG, F9YZ, FSYZ 5-rok Není k dispozici
WD XE SAS Hard Drives BKFG, BKHG, BKFF 5-rok Není k dispozici
Serverové úložiště pro malou kancelář:
WD Sentinel DS6100, DS5100 WDBWVL, WDBYVE Není k dispozici 1-rok
WD Sentinel RX4100 WDBLVH Není k dispozici 3-rok
WD Sentinel DX4000 WDBLGT Není k dispozici 3-rok
WD Sentinel Drive Kit WDBYBL, WDBBDN, WDBNSH Není k dispozici 3-rok
NAS:
My Cloud EX4100, My Cloud EX2100, My Cloud DL4100, My Cloud DL2100, My Cloud EX2 Ultra, My Cloud PR4100, My Cloud PR2100 WDBWZE, WDBWAZ, WDBNEZ, WDBBAZ, WDBVBZ, WDBNFA, WDBBCL Není k dispozici 3-rok (populated)
My Cloud EX4100, My Cloud EX2100, My Cloud DL4100, My Cloud DL2100, My Cloud EX2 Ultra, My Cloud PR4100, My Cloud PR2100 WDBWZE, WDBWAZ, WDBNEZ, WDBBAZ, WDBVBZ, WDBNFA, WDBBCL Není k dispozici 2-rok (diskless)
My Cloud, My Cloud Mirror, My Cloud EX2, My Cloud EX4, My Passport Wireless, My Cloud Home, My Cloud Home Duo WDBCTL, WDBZVM, WDBWVZ, WDBVKW, WDBWWD, WDBDAF, WDBK8Z, WDBLJT, WDBVXC, WDBMUT Není k dispozici 2-rok
WD Red Pro FFSX, FFWX 5-rok 5-rok
WD Red 3.5-inch EFRX, EFZX, EFAX 3-rok 3-rok
WD Red 3.5-inch WDBMMA Není k dispozici 3-rok
WD Red 2.5-inch JFCX, BFCX 3-rok 3-rok
Sítě:
WD Gold KRYZ, FRYZ 5-rok Není k dispozici
My Net Switch WDBJVC Není k dispozici 1-rok
My Net N600, My Net N750, My Net N900, My Net N900 Central, WD Livewire, My Net WiFi Range Extender, My Net AC1300 Router, My Net AC Bridge WDBEAV, WDBAJA, WDBWVK, WDBKSP, WDBABY, WDBAPK, WDBWNJ, WDBMRD Není k dispozici 3-rok
Disky pro stolní počítače:
WD Purple PURX, PUZX 3-rok 3-rok
WD Black AAEX, AALS, AALX, AZEX, FAEX, FAES, FALS, FASS, FZEX 5-rok Není k dispozici
WD Black FZWX 5-rok Není k dispozici
WD Blue (WD Caviar, WD Caviar SE, WD Caviar SE16, WD Caviar Blue) BB, LB, JB, PB, JD, JS, KS, KD, KS, ABKS, AABS, AAJS, AAKS, AABB, AAJB, AAKB, AAKX, AALX, AZEX, AZLX, EALX, EZEX, EALS 2-rok Není k dispozici
WD Blue WDBAAX Není k dispozici 3-rok
WD Blue AZRZ, EZRZ Není k dispozici 2-rok
WD Blue SSHD WD40E31X 3-rok 3-rok
WD Raptor X AHFD 5-rok Není k dispozici
WD Green (WD Caviar GP, WD Caviar Green) EACS, EADS, AACS, AADS, EARS, EARX, EZRX, AZRX 2-rok Není k dispozici
WD Green WDBAAY Není k dispozici 3-rok
Mobilní disky:
WD Black BPKT, BPKX, BEKT, BEKX, BJKT 5-rok Není k dispozici
WD Blue VE, UE, BEAS, BEVS, BEVE, BEVT, KEVT, TEVT, BPVT, JPVT, LPVT, TPVT 2-rok Není k dispozici
WD Blue WDBABC Není k dispozici 3-rok
WD Blue SSHD WD10J31X 3-rok 3-rok
WD Green NPVT 2-rok Není k dispozici
Disky CE:
WD AV, WD AV-GP, WD AV-25 AVBS, AVJS, AVBB, AVJB, EVCS, EURS, AVCS, AVVS, BUDT, EVVS, JUCT, BUCT, EURX, EUCX, AUDX 3-rok Není k dispozici
Externí disky:
WD ShareSpace™ WDA4NC Není k dispozici 3-rok
My Book Pro, My Book Pro II WDG1T, WDG2TP, BDTB Není k dispozici 5-rok
My Book Pro BDTB Není k dispozici 3-rok
My Passport Elite, My Passport Studio WDML, WDMT, WDMS Není k dispozici 5-rok
My Book VelociRaptor Duo, My Book Thunderbolt Duo, My Book Mirror, My Book World, My Book World II, My Book Studio, My Book Studio II, My Book Mac Edition, My Book Essential, My Book Home, My Book Office, My Book Elite, My Book Studio, My Book Live, My Book Live Duo, My Book Duo WDBUWZ, WDBUPB, WDBUSK, WDH2U, WDG1NC, WDH1NC, WDG2NC, WDH2NC, WDH1Q, WDH2Q, WDH1U ,WDH1CS, WDH1B, WDBAAH, WDBAAJ, WDBC3G, WDBACG, WDBVHT, WDBCPZ, WDBUTV, WDBFBE Není k dispozici 3-rok
My Book, My Book Essential, My Book Premium Edition, My Book Premium ES, My Book Premium Edition II, My Book Duo, My Book Duo Pro WDBFJK, WDG1U, WDG1C, WDG1SU, WDG2T, BLWE, WDBRMH, WDBDFM, WDBCSV Není k dispozici 3-rok
My Book Essential, My Book for Mac, My Book 3.0 WDBYCC, WDBAAF, WDBACW, WDBAAG Není k dispozici 3-rok
WD Elements SE, WD Elements, WD Elements Desktop WDBEPK, WDBUZG, WDBU6Y, WDBBJH, WDBABV, WDE1U, WDE1MS, WDBAAR, WDBWLG Není k dispozici 3-rok
My Passport Essential, My Passport for Mac, My Passport Elite, My Passport Studio, My Passport Edge, My Passport Edge for Mac, My Passport Ultra, My Passport Slim, My Passport Air, My Passport Ultra Metal, My Passport Ultra Premium, My Passport X, My Passport (Works with PlayStation 4), My Passport Ultra (USB-C), My Passport Ultra for Mac (USB-C) WDME, WDMEA, WDBAAC, WDBAAE, WDBK8A, WDBALG, WDBKKF, WDBGCH, WDBK6Z, WDBJBH, WDBMWV, WDBZFP, WDBPGC, WDBLNP, WDBJNZ, WDBGMT, WDBPDZ, WDBBLW, WDBWDG, WDBZYL, WDBLUZ, WDBGJA, WDBU4M, WDBTYH, WDBEZW, WDBGPU, WDBBKD, WDBJBS, WDBCRM, WDBZGE, WDBC3C, WDBFTM, WDBPMV, WDBFKT, WDBTLG Není k dispozici 3-rok
My Passport, My Passport Essential, My Passport Essential SE, My Passport for Mac, My Passport AV, My Passport SE for Mac, My Passport Pro (Duo), My passport carrying case WDBY8L, WDBBEP, WDBKXH, WDBACX, WDBAAA, WDBACY, WDBABM, WDBAAB, BCGL, WDBBXV, WDBL1D, WDBABS, WDBABW, WDBRNB, WDBABK Není k dispozici 3-rok
WD Elements SE, My Passport Wireless Pro, My Passport Wireless SSD WDBEPK, WDBJRT, WDBSMT, WDBP2P, WDBAMJ Není k dispozici 2-rok
My Passport, My Passport for Mac, WD Gaming Drive (Works with PlayStation 4), My Passport Go WDBS4B, WDBBEX, WDBUAX, WDBYFT, WDBYFT, WDBYNN, WDBP6A, WDBTYW, WDBUKK, WDBM1M (-WESN), WDBDFF (-WESN), WDBY9Y (-WESN) Není k dispozici 3-rok
My Passport AV-TV WDBHDK (-PESN) Není k dispozici 3-rok
My Passport AV-TV WDBHDK (-EESN) Není k dispozici 2-rok
WD Elements Portable:
WD Elements Portable WDBUZG (-SESN / -CESN), WDBU6Y (-SESN / -CESN) Není k dispozici 3-rok
WD Elements Portable WDBUZG (-WESN / -EESN), WDBU6Y (-WESN / -EESN) Není k dispozici 2-rok
WD Elements Portable WDBUZG (-NESN), WDBU6Y (-NESN) Není k dispozici 1-rok
Domácí zábava:
WD TV, WD TV Mini, WD TV Live, WD TV Live Streaming, WD TV Play, WD TV Media Player WDAV, WDBAAM, WDBAAN, WDBAAP, WDBABF, WDBABG, WDBGXT, WDBHG7, WDBMBA, WDBHZM, WDBYMN Není k dispozici 1-rok
WD Elements Play, WD TV Live Hub WDBACB, WDBACC, WDBNLC, WDBMCE, WDBABZ, WDBACA Není k dispozici 3-rok
My DVR Expander eSATA, My DVR Expander USB, My Book AV eSATA, My Book AV DVR Expander, My Book AV-TV WDG1S, WDH1S, WDBACS, WDBABT, WDBGLG Není k dispozici 3-rok
Úložiště v pevném stavu:
*Období omezené záruky Úložiště v pevném stavu uplyne dřívějším obdobím: (a) časového období níže; nebo (b) pokud Úložiště v pevném stavu překročí své vytrvalostní limity (viz specifikace Úložiště v pevném stavu).
WD Blue SSD, WD Green SSD WDSxxxx1B0x, WDSxxxxxG0x Není k dispozici 3-rok *
WD Blue SN500 NVMe SSD WDSxxxx1BOC Není k dispozici 5-rok *
WD Blue SSD WDBNCExxxxPNC, WDSxxxx2B0x Není k dispozici 5-rok *
WD Black PCIe SSD WDSxxxxxX0C Není k dispozici 5-rok *
WD Black NVMe SSD WDSxxxx2X0C Není k dispozici 5-rok *
WD Black SN750 NVMe SSD WDSxxxx3X0C, WDSxxxx3XHC Není k dispozici 5-rok *
WD Purple microSD Card WDDxxxG1P0A 2-rok * Není k dispozici
WD SiliconDrive CF 3xxxx Není k dispozici 5-rok
WD SiliconDrive II CF 45xx, 46xx, 48xx Není k dispozici 5-rok
WD SiliconDrive A100 71xx Není k dispozici 5-rok
WD SiliconDrive U100 49xx Není k dispozici 5-rok
Příslušenství:
WD Nomad WDBGRD0000NBK Není k dispozici 2-rok
Pouze Indie
WD Elements SE, WD Elements WDBUZG, WDBU6Y Není k dispozici 3-rok
Pouze Thajsko
WD Blue (WD Caviar, WD Caviar SE, WD Caviar SE16, WD Caviar Blue) BB, LB, JB, PB, JD, JS, KS, KD, KS, ABKS, AABS, AAJS, AAKS, AABB, AAJB, AAKB, AAKX, AALX, AZEX, AZLX, EALX, EZEX 3-rok Není k dispozici
WD Green (WD Caviar GP, WD Caviar Green) EACS, EADS, AACS, AADS, EARS, EARX, EZRX, AZRX 3-rok Není k dispozici
WD Blue VE, UE, BEAS, BEVS, BEVE, BEVT, KEVT, TEVT, BPVT, JPVT, LPVT, TPVT, JPVX, SPCX, BPVX, LPCX, LPVX, AZRZ, EZRZ 3-rok Není k dispozici
Pouze pro Tchaj-wan
WD Blue (WD Caviar, WD Caviar SE, WD Caviar SE16, WD Caviar Blue) BB, LB, JB, PB, JD, JS, KS, KD, KS, ABKS, AABS, AAJS, AAKS, AABB, AAJB, AAKB, AAKX, AALX, AZEX, AZLX, EALX, EZEX, AZRZ, EZRZ 3-rok Není k dispozici
WD Green (WD Caviar GP, WD Caviar Green) EACS, EADS, AACS, AADS, EARS, EARX, EZRX, AZRX 3-rok Není k dispozici
WD Blue VE, UE, BEAS, BEVS, BEVE, BEVT, KEVT, TEVT, BPVT, JPVT, LPVT, TPVT, JPVX, SPCX, BPVX, LPCX, LPVX 3-rok Není k dispozici

Časté dotazy
1 Jakýkoli pevný disk nedodávaný v sadě prodaný autorizovaným distributorům společnosti WD.
2 Vztahuje se na produkty zakoupené od 1. března 2007.
3 Vztahuje se na produkty zakoupené od 1. srpna 2007. Na dříve zakoupené disky platí jednoletá záruka.
4 Vztahuje se na produkty zakoupené od 1. března 2007. Na dříve zakoupené disky platí dvouletá záruka.
5 Vztahuje se na produkty zakoupené od 1. října 2007. Na dříve zakoupené disky platí jednoletá záruka.
6 Vztahuje se na produkty zakoupené od 3. října 2015. Disky prodané před 3. říjnem 2015 mají pouze 2letou záruku.
V regionech, které patří k Evropské unii, se mohou záruky lišit.

Poznámka:

Doba omezené záruky nabývá platnosti dnem zakoupení, který naleznete na dokladu o zakoupení u autorizovaného distributora či prodejce, a trvá pouze po dobu stanovenou v dokumentaci k Produktu.

V případě jakýchkoli produktů SSD (Solid State Drive) značky WD („produkt SSD“) záruční doba vyprší v okamžiku, který nastane dříve: (a) lhůta uvedená k výše uvedenému produktu SSD, nebo (b) okamžik, ve kterém používání produktu SSD překročí uvedený limit odolnosti, který je vyznačený ve specifikaci produktu SSD. Upozorňujeme, že produkt SSD je možné používat v podmínkách, které způsobí opotřebení média (a vypršení záruky) dříve než po době uvedené jako záruční lhůta. Tento údaj naleznete v platné specifikaci odolnosti.

Nákupní doklad je třeba k doložení platnosti záruky a ke stanovení data začátku záručního období. K ověření záruky vašeho produktu a případně k aktualizaci data zakoupení použijte naši online službu Kontrola stavu záruky. Některé státy v USA nedovolují omezení doby trvání předpokládané (odvozené) záruky. V tomto případě se na vás předchozí omezení nemusí vztahovat.

Prohlášení o vaší omezené záruce naleznete v Příručce k produktu. Příručku ke svému produktu můžete získat od autorizovaného distributora nebo prodejce nebo na webových stránkách WD.

NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA, KTERÁ BY SVÝM ROZSAHEM PŘEKRAČOVALA NOMINÁLNÍ OMEZENÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI WD. SPOLEČNOST WD VYLUČUJE VE VZTAHU K PRODUKTU JAKÉKOLI DALŠÍ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV. NĚKTERÉ STÁTY V USA NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ (ODVOZENÉ) ZÁRUKY. V TOMTO PŘÍPADĚ SE NA VÁS PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Opětovně certifikované produkty

Opětovně certifikované produkty společnosti WD se mohou skládat z jednotek vrácených zákazníkům a mohou být opraveny. Před jejich prodejem a opětovnou certifikací jsou všechny produkty testovány a sleduje se u nich, zda splňují přísné kvalitativní standardy společnosti WD. Upozorňujeme, že na některých opětovně certifikovaných produktech mohou být určité stopy používání, škrábance nebo jiné známky mírného opotřebení.