Regulamin światowej gwarancji i jej ograniczenia

Firma Western Digital (WD) dziękuje za zakup produktu i zawsze stara się zapewnić Klientom jak najlepszą obsługę.

WD nie zapewnia ograniczonej gwarancji, chyba że produkt WD („Produkt") został kupiony u autoryzowanego dystrybutora lub autoryzowanego resellera. Dystrybutorzy mogą sprzedawać produkty resellerom, którzy następnie sprzedają produkty użytkownikom końcowym. Poniżej można przeczytać informacje o gwarancji lub otrzymać pomoc. Obsługa gwarancyjna wymaga zwrotu produktu do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego w danym regionie (regiony gwarancyjne są następujące: Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka Łacińska, Europa, Bliski Wschód, Afryka, Azja i Pacyfik, Indie i Tajlandia), do którego produkt został najpierw wysłany przez WD (mogą obowiązywać regionalne warunki gwarancji).

Jeżeli produkt został kupiony jako element zintegrowany z systemem przez producenta systemu, WD nie zapewnia ograniczonej gwarancji. Proszę skontaktować się bezpośrednio z miejscem zakupu lub producentem, aby poddać produkt serwisowi gwarancyjnemu.

Informacje na temat gwarancji dla klientów, którzy zakupili nasze produkty w Australii i Nowej Zelandii: http://support.wdc.com/warranty/warrantyPolicy2.aspx?lang=pl. Informacje na temat gwarancji dla wszystkich innych klientów można znaleźć poniżej.

Autoryzacja zwrotu materiału (RMA)

Żaden produkt nie może zostać bezpośrednio zwrócony do WD bez uprzedniego skontaktowania się z WD w celu uzyskania numeru autoryzacji zwrotu materiału („RMA"). Po ustaleniu, że produkt jest wadliwy, zostanie wydany numer RMA i instrukcje zwrotu produktu. Nieuprawniony zwrot (tj. taki, dla którego nie wydano numeru RMA) zostanie odesłany na koszt użytkownika. Uprawnione zwroty należy przesyłać opłacone i ubezpieczone na adres podany w RMA w zatwierdzonym opakowaniu transportowym W celu przechowywania lub wysyłki produktu należy zachować oryginalne pudełko i opakowanie. Jeśli po sprawdzeniu zwróconego Produktu WD podejrzewa oszustwo lub fałszerstwo Produktu, WD może — wedle własnego uznania — skonfiskować taki Produkt lub podjąć inne czynności, które uzna za słuszne. Aby zażądać wniosku RMA, kliknij tutaj.

Ograniczenia gwarancji

Ograniczona gwarancja WD zapewnia, iż każdy produkt, podlegający poniższym ograniczeniom, będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych i zachowa zgodność ze specyfikacją WD dla danego produktu.

Ograniczenie środków prawnych

TWÓJ WYŁĄCZNY ŚRODEK PRAWNY Z TYTUŁU USZKODZONEGO PRODUKTU JEST OGRANICZONY DO NAPRAWY LUB WYMIANY USZKODZONEGO PRODUKTU.

Firma WD może sama określić, jaki środek prawny lub połączenie środków prawnych zapewni według własnego uznania. Firma WD będzie mieć należytą ilość czasu na naprawę lub wymianę uszkodzonego produktu, po stwierdzeniu, że uszkodzony produkt istnieje. Produkt zamienny firmy WD, objęty ograniczoną gwarancją, będzie wykonany z nowych i nadających się do użytku części używanych. Powyższa gwarancja firmy WD ma zastosowanie dla naprawionych lub wymienionych produktów w odpowiednim okresie oryginalnej gwarancji lub dziewięćdziesięciu (90) dni od daty wysyłki naprawionego lub wymienionego produktu, w zależności od tego, który będzie dłuższy.

Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej

CAŁKOWITE ZOBOWIĄZANIA FIRMY WD ZA JAKIKOLWIEK USZKODZONY PRODUKT W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PRZEWYŻSZĄ CENY USZKODZONEGO PRODUKTU. NINIEJSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI FIRMA WD NIE MOŻE NAPRAWIĆ LUB WYMIENIĆ, LUB NIE NAPRAWI I NIE WYMIENI JAKIEGOKOLWIEK USZKODZONEGO PRODUKTU I TWÓJ WYŁĄCZNY ŚRODEK PRAWNY NIE SPEŁNIA SWOJEGO GŁÓWNEGO CELU.

Szkody wtórne lub inne

NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB INNYCH, FIRMA WD NIE BĘDZIE PONOSIĆ ZOBOWIĄZAŃ ODNOŚNIE PRODUKTÓW OKREŚLONYCH W UMOWIE, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB PRZEPISÓW PRAWA LUB IM RÓWNOWAŻNYM (I) W JAKIEKOLWIEK WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ CENĘ ZAKUPU USZKODZONEGO PRODUKTU LUB (II) ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY OGÓLNE, WYNIKOWE, DOMNIEMANE, PRZYPADKOWE LUB SPECJALNE. DOTYCZY TO UTRATY ZAPISANYCH DANYCH, PRZERW W DZIAŁANIU, KOSZTÓW ODZYSKANIA STRACONYCH DANYCH, STRACONYCH ZYSKÓW I KOSZTU INSTALACJI LUB USUNIĘCIA JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, INSTALACJI PRODUKTÓW ZAMIENNYCH, I JAKIEKOLWIEK KONTROLI, TESTOWANIA, LUB ZMIANY KONSTRUKCJI WYNIKAJĄCEJ Z JAKIEJKOLWIEK WADY LUB NAPRAWY LUB ZAMIANY PRODUKTÓW SPOWODOWANYCH WADĄ JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU. NINIEJSZA SEKCJA NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA CIAŁA OSOBY.

W STANACH ZJEDNOCZONYCH, NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE CI KONKRETNE PRAWA; MOŻESZ TAKŻE MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ RÓŻNE W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH.

Twoje korzystanie z produktu

Firma WD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek produkty zwrócone, jeśli ustali, że:

 • Produkt został skradziony w WD.
 • Rzekoma wada:
  • nie występuje,
  • nie może zostać odpowiednio usunięta z powodu uszkodzeń, jakie wystąpiły kiedy produkt jest w posiadaniu kogoś innego niż firmy WD, lub
  • wynika z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, modyfikacji (w tym usunięcia lub uszkodzenia etykiet i otwarcia lub usunięcia zewnętrznej obudowy (chyba że Western Digital lub autoryzowany serwis wydał na to pozwolenie)), wypadku lub nieprawidłowej obsługi produktu, kiedy pozostawał w posiadaniu kogoś innego niż firmę WD.
 • Produkt nie został Ci sprzedany jako nowy.
 • Produkt nie był używany w sposób zgodny z wytycznymi i instrukcjami Western Digital.
 • Produkt nie był używany w zamierzony sposób (np. napęd do zwykłego komputera stacjonarnego był używany w środowisku korporacyjnym).

Dodatkowe ograniczenia gwarancji

Gwarancja Western Digital nie obejmuje Produktów, które otrzymały niewłaściwie zapakowane, zmienione lub uszkodzone fizycznie. Produkty zostaną sprawdzone po otrzymaniu. Oto kilka przykładów produktów, których Western Digital nie zaakceptuje do reklamacji

Zasady obsługi gwarancyjnej

Zestawy Retail Kit składane przez Western Digital i objęte marką tej firmy, wraz z wewnętrznymi napędami sprzedawanymi jako „Component Drives” (wewnętrzne dyski twarde sprzedawane przez WD i niestanowiące markowych zestawów Retail Kit) są objęte ograniczoną gwarancją. Podstawowe informacje na temat gwarancji na produkty można znaleźć w poniższych tabelach. W zależności od typu transakcji sprzedaży gwarancja na produkt może być inna niż podano w ogólnych informacjach poniżej.

Ameryki

ProduktOznaczenie produktuNapęd komponentowy1Zestaw detaliczny
Napędy dla firm:
WD Raptor, WD RE, WD RE2, WD RE2-GP, WD RE3, WD RE4, WD RE4-GP, WD VelociRaptor, WD RE SAS, WD SE GD, SD, SB, YD, YR, YS, ADFD, ADFS, BLFS, BLHX, BHTZ, CHTZ, GLFS, HLFS, HLHX, HHTZ, DHTZ, ABPS, ABYS, ABYX, AYPS, AYYS, FBYZ, FBYX, FYPS, FYPX, FYYS, FYYZ, FYYG, F9YZ, FSYZ 5-rok 5-rok
WD VelociRaptor WDBACN n/d 5-rok
WD XE SAS Hard Drive BKFG, BKHG, BKFF, HKHG 5-rok n/d
Serwer pamięci masowej dla małego biura:
WD Sentinel DS6100, DS5100 WDBWVL, WDBYVE n/d 1-rok
WD Sentinel RX4100 WDBLVH n/d 3-rok
WD Sentinel DX4000 WDBLGT n/d 3-rok
WD Sentinel Drive Kit WDBYBL, WDBBDN, WDBNSH n/d 3-rok
NAS:
My Cloud EX4100, My Cloud EX2100, My Cloud DL4100, My Cloud DL2100, My Cloud EX2 Ultra, My Cloud PR4100, My Cloud PR2100 WDBWZE, WDBWAZ, WDBNEZ, WDBBAZ, WDBNFA, WDBBCL n/d 3-rok (populated)
My Cloud EX4100, My Cloud EX2100, My Cloud DL4100, My Cloud DL2100, My Cloud EX2 Ultra, My Cloud PR4100, My Cloud PR2100 WDBWZE, WDBWAZ, WDBNEZ, WDBBAZ, WDBVBZ, WDBNFA, WDBBCL n/d 2-rok (diskless)
My Cloud, My Cloud Mirror, My Cloud Mirror (Gen 2), My Cloud EX2, My Cloud EX4, My Cloud Home, My Cloud Home Duo WDBCTL, WDBZVM, WDBWVZ, WDBVKW, WDBWWD, WDBVXC, WDBMUT n/d 2-rok
WD Red Pro FFSX, FFWX 5-rok 5-rok
WD Red 3.5-inch EFRX, EFZX, EFAX 3-rok 3-rok
WD Red 3.5-inch WDBMMA n/d 3-rok
WD Red 2.5-inch JFCX, BFCX 3-rok 3-rok
Sieci:
My Net Switch, My Net N600, My Net N750, My Net N900, WD Livewire, My Net WiFi Range Extender, My Net AC1300 Router, My Net AC Bridge WDBJVC, WDBEAV, WDBAJA, WDBWVK, WDBABY, WDBAPK, WDBWNJ, WDBMRD n/d 1-rok
My Net N900 Central WDBKSP n/d 2-rok
Napędy do komputerów stacjonarnych:
WD Gold KRYZ, FRYZ 5-rok 5-rok
WD Purple PURX, PUZX 3-rok 3-rok
WD Black AAEX, AALS, FAEX, FAES, FALS, FASS, AALX, AZEX, FZEX 5-rok 5-rok
WD Black WDBAAZ, WDBMBE, WDBSLA n/d 5-rok
WD Black FZWX 5-rok n/d
WD Blue (WD Caviar, WD Caviar SE, WD Caviar SE16, WD Caviar Blue) BB, LB, JB, PB, JD, JS, KS, KD, KS, ABKS, AABS, AAJS, AAKS, AABB, AAJB, AAKB, AAKX, AALX, AZEX, AZLX, EALX, EZEX, EALS 2-rok 3-rok
WD Blue WDBAAV, WDBAAW, WDBAAX n/d 3-rok
WD Blue WDBH2D, AZRZ, EZRZ n/d 2-rok
WD Blue SSHD WD40E31X 3-rok 3-rok
WD Raptor X AHFD 5-rok 5-rok
WD Green (WD Caviar GP, WD Caviar Green) EACS, EADS, AACS, AADS, EARS, EARX, EZRX, AZRX 2-rok 3-rok
WD Green WDBAAY n/d 3-rok
Napędy do komputerów przenośnych:
WD Black BPKT, BPKX, BEKT, BEKX, BJKT 5-rok 5-rok
WD Black WDBABD n/d 5-rok
WD Blue VE, UE, BEAS, BEVS, BEVE, BEVT, KEVT, TEVT, BPVT, BPVX, JPVT, JPVX, LPVT, LPVX, TPVT, SPCX, LPCX, MPCK 2-rok 3-rok
WD Blue WDBABA, WDBABB, WDBABC, WDBMYH n/d 2-rok
WD Blue SSHD WD10J31X 3-rok 3-rok
WD Green NPVT 2-rok n/d
Napędy CE:
WD AV, WD AV-GP, WD AV-25 AVBS, AVJS, AVBB, AVJB, EVCS, EURS, AVCS, AVVS, BUDT, EVVS, JUCT, BUCT, EURX, EUCX, AUDX 3-rok 3-rok
Napędy zewnętrzne:
WD ShareSpace™ WDA4NC n/d 3-rok
My Passport Elite, My Passport Studio WDML, WDMT, WDMS n/d 5-rok
My Book for Mac, My Book VelociRaptor Duo, My Book Thunderbolt Duo, My Book Mirror, My Book Pro, My Book Pro II, My Book World, My Book World II, My Book Studio, My Book Studio II, My Book Home, My Book Office, My Book Elite, My Book Studio, My Book Studio LX, My Book Live, My Book Duo, My Book Duo Pro WDBYCC, WDBUWZ, WDBUPB, WDBUSK, WDH2U, WDG1T, WDG2TP, WDG1NC, WDH1NC, WDG2NC, WDH2NC, WDH1Q, WDH2Q, WDH1CS, WDH1B, WDBAAH, WDBAAJ, WDBC3G, WDBACH, WDBACG, WDBCPZ, BDTB, WDBUTV, WDBFBE, WDBRMH, WDBDFM n/d 3-rok
WD Elements SE, WD Elements, WD Elements Desktop, My Book Essential, My Book Mac Edition, My Book Premium, My Book Premium ES, My Book Premium II WDBUZG, WDBU6Y, WDBBJH, WDBWLG, WDBABV, WDE1U, WDE1MS, WDBAAU, WDBPCK, WDBAAR, WDG1U, WDH1U, WDG1C, WDG1SU, WDG2T n/d 1-rok
WD Elements SE, My Book, My Book Live Duo, My Book Essential, My Book for Mac, My Book 3.0 WDBEPK, WDBJRT, WDBFJK, WDBVHT, WDBAAF, WDBACW, WDBAAG, WDBAAK, WDBABP, BLWE n/d 2-rok
My Passport Essential, My passport Essential SE, My Passport for Mac, My Passport Elite, My Passport Edge for Mac, My Passport Ultra, My Passport Slim, My Passport Air, My Passport Ultra Metal, My Passport Ultra Premium, My Passport X, My Passport (Works with PlayStation 4), My Passport Ultra (USB-C), My Passport Ultra for Mac (USB-C) WDME, WDBACX, WDMEA, WDBAAC, WDBKKF, WDBGCH, BCGL, WDBJBH, WDBMWV, WDBZFP, WDBPGC, WDBLNP, WDBJNZ, WDBGMT, WDBPDZ, WDBBLW, WDBWDG, WDBZYL, WDBLUZ, WDBTYH, WDBEZW, WDBGPU, WDBBKD, WDBJBS, WDBCRM, WDBZGE, WDBC3C, WDBFTM, WDBPMV, WDBFKT, WDBTLG n/d 3-rok
My Passport Studio WDBAAE, WDBALG, WDBK8A, WDBS8P, WDBGJA, WDBU4M n/d 3-rok
My Passport, My Passport Essential, My Passport Essential SE, My Passport for Mac, My Passport AV, My Passport SE for Mac, My Passport Edge, My Passport Enterprise, My Passport Pro (Duo), My passport carrying case, My Passport Wireless, My Passport Wireless Pro, My Passport Wireless SSD WDBY8L, WDBBEP, WDBACX, WDBKXH, WDBAAA, WDBACY, WDBABM, WDBAAB, WDBBXV, WDBL1D, WDBABS, WDBABW, WDBK6Z, WDBHEZ, WDBRNB, WDBABK, WDBDAF, WDBK8Z, WDBLJT, WDBSMT, WDBP2P, WDBAMJ n/d 2-rok
My Passport, My Passport for Mac, WD Gaming Drive (Works with PlayStation 4), My Passport Go WDBS4B, WDBBEX, WDBUAX, WDBYFT, WDBYFT, WDBYNN, WDBP6A, WDBTYW, WDBUKK, WDBM1M (-WESN), WDBDFF (-WESN), WDBY9Y (-WESN) n/d 3-rok
My Passport AV-TV WDBHDK (-PESN) n/d 3-rok
My Passport AV-TV WDBHDK (-EESN) n/d 2-rok
WD Elements Portable:
WD Elements Portable WDBUZG (-SESN / -CESN), WDBU6Y (-SESN / -CESN) n/d 3-rok
WD Elements Portable WDBUZG (-WESN / -EESN), WDBU6Y (-WESN / -EESN) n/d 2-rok
WD Elements Portable WDBUZG (-NESN), WDBU6Y (-NESN) n/d 1-rok
WD Easystore:
WD Easystore portable WDBKUZ n/d 2-rok
WD Easystore Desktop WDBDNK, WDBCKA n/d 2-rok
Easystore USB 3.0 Flash Drive SDUSBES3 n/d 2-rok
Domowe centrum rozrywki:
WD TV, WD TV Mini, WD TV Live, WD TV Live Plus, WD TV Live Streaming, WD TV Live Hub, WD TV Play, WD TV Media Player WDAVN, WDBABF, WDBAAL, WDBAAN, WDBABX, WDBG3A, WDBABZ, WDBHG7, WDBMBA, WDBHZM, WDBYMN n/d 1-rok
My DVR Expander eSATA Edition, My DVR Expander USB Edition, My Book AV eSATA, My Book AV-TV WDG1S, WDH1S, WDBACS, WDBGLG n/d 1-rok
My Book AV DVR Expander WDBABT n/d 2-rok
Pamięć masowa SSD (solid state):
*Okres ograniczonej gwarancji na Pamięć masowa SSD (solid state) upływa o: (a) terminie poniżej; lub (b) gdy Pamięć masowa SSD (solid state) przekroczy swój limit wytrzymałości (patrz specyfikacje Pamięć masowa SSD (solid state)).
WD Blue SSD, WD Green SSD WDSxxxx1B0x, WDSxxxxxG0x n/d 3-rok *
WD Blue SN500 NVMe SSD WDSxxxx1BOC n/d 5-rok *
WD Blue SSD WDBNCExxxxPNC, WDSxxxx2B0x n/d 5-rok *
WD Black PCIe SSD WDSxxxxxX0C n/d 5-rok *
WD Black NVMe SSD WDSxxxx2X0C n/d 5-rok *
WD Black SN750 NVMe SSD WDSxxxx3X0C, WDSxxxx3XHC n/d 5-rok *
WD Purple microSD Card WDDxxxG1P0A 2-rok * n/d
WD SiliconDrive CF 3xxxx n/d 5-rok
WD SiliconDrive II CF 45xx, 46xx, 48xx n/d 5-rok
WD SiliconDrive A100 71xx n/d 5-rok
WD SiliconDrive U100 49xx n/d 5-rok
Akcesoria:
WD Nomad WDBGRD0000NBK n/d 2-rok

EMEA

ProduktOznaczenie produktuNapęd komponentowy1Zestaw detaliczny
Napędy dla firm:
WD Raptor, WD RE, WD RE2, WD RE2-GP, WD RE3, WD RE4, WD RE4-GP, WD VelociRaptor, WD RE SAS, WD SE GD, SD, SB, YD, YR, YS, ADFD, ADFS, BLFS, BLHX, BHTZ, CHTZ, GLFS, HLFS, HLHX, HHTZ, DHTZ, ABPS, ABYS, ABYX, AYPS, AYYS, FBYZ, FBYX, FYPS, FYPX, FYYS, FYYZ, FYYG, F9YZ, FSYZ 5-rok 5-rok
WD VelociRaptor WDBACN n/d 5-rok
WD XE SAS Hard Drives BKFG, BKHG, BKFF 5-rok n/d
Serwer pamięci masowej dla małego biura:
WD Sentinel DS6100, DS5100 WDBWVL, WDBYVE n/d 2-rok
WD Sentinel RX4100 WDBLVH n/d 3-rok
WD Sentinel DX4000 WDBLGT n/d 3-rok
WD Sentinel Drive Kit WDBYBL, WDBBDN, WDBNSH n/d 3-rok
NAS:
My Cloud EX4100, My Cloud EX2100, My Cloud DL4100, My Cloud DL2100, My Cloud EX2 Ultra, My Cloud PR4100, My Cloud PR2100 WDBWZE, WDBWAZ, WDBNEZ, WDBBAZ, WDBVBZ, WDBNFA, WDBBCL n/d 3-rok (populated)
My Cloud EX4100, My Cloud EX2100, My Cloud DL4100, My Cloud DL2100, My Cloud EX2 Ultra, My Cloud PR4100, My Cloud PR2100 WDBWZE, WDBWAZ, WDBNEZ, WDBBAZ, WDBVBZ, WDBNFA, WDBBCL n/d 2-rok (diskless)
My Cloud, My Cloud Mirror, My Cloud EX2, My Cloud EX4, My Cloud Home, My Cloud Home Duo WDBCTL, WDBZVM, WDBWVZ, WDBVKW, WDBWWD, WDBVXC, WDBMUT n/d 2-rok
WD Red Pro FFSX, FFWX 5-rok 5-rok
WD Red 3.5-inch EFRX, EFZX, EFAX 3-rok 3-rok
WD Red 3.5-inch WDBMMA n/d 3-rok
WD Red 2.5-inch JFCX, BFCX 3-rok 3-rok
Sieci:
My Net Switch, My Net N600, My Net N750, My Net N900, My Net N900 Central, WD Livewire, My Net WiFi Range Extender, My Net AC1300 Router, My Net AC Bridge WDBJVC, WDBEAV, WDBAJA, WDBWVK, WDBKSP, WDBABY, WDBAPK, WDBWNJ, WDBMRD n/d 2-rok
Napędy do komputerów stacjonarnych:
WD gOLD KRYZ, FRYZ 5-rok n/d
WD Purple PURX, PUZX 3-rok 3-rok
WD Black AAEX, AALS, FAEX, FAES, FALS, FASS, AALX, AZEX, FZEX 5-rok 5-rok
WD Black WDBAAZ, WDBMBE, WDBSLA n/d 5-rok
WD Black FZWX 5-rok n/d
WD Blue (WD Caviar, WD Caviar SE, WD Caviar SE16, WD Caviar Blue) BB, LB, JB, PB, JD, JS, KS, KD, KS, ABKS, AABS, AAJS, AAKS, AABB, AAJB, AAKB, AAKX, AALX, AZEX, AZLX, EALX, EZEX, EALS 2-rok 3-rok
WD Blue WDBAAV, WDBAAW, WDBAAX n/d 3-rok
WD Blue WDBH2D, AZRZ, EZRZ n/d 2-rok
WD Blue SSHD WD40E31X 3-rok 3-rok
WD Raptor X AHFD 5-rok 5-rok
WD Green (WD Caviar GP, WD Caviar Green) EACS, EADS, AACS, AADS, EARS, EARX, EZRX, AZRX 2-rok 3-rok
WD Green WDBAAY n/d 3-rok
Napędy do komputerów przenośnych:
WD Black BPKT, BPKX, BEKT, BEKX, BJKT 5-rok 5-rok
WD Black WDBABD n/d 5-rok
WD Blue VE, UE, BEAS, BEVS, BEVE, BEVT, KEVT, TEVT, BPVT, BPVX, JPVT, JPVX, LPVT, LPVX, TPVT, SPCX, LPCX, MPCK 2-rok n/d
WD Blue WDBABA, WDBABB, WDBABC, WDBMYH n/d 2-rok
WD Blue SSHD WD10J31X 3-rok 3-rok
WD Green NPVT 2-rok n/d
Napędy CE:
WD AV, WD AV-GP, WD AV-25 AVBS, AVJS, AVBB, AVJB, EVCS, EURS, AVCS, AVVS, BUDT, EVVS, JUCT, BUCT, EURX, EUCX, AUDX 3-rok 3-rok
Napędy zewnętrzne:
WD ShareSpace™ WDA4NC n/d 3-rok
My Passport Elite, My Passport Studio WDML, WDMT, WDMS n/d 5-rok
My Book, My Book for Mac, My Book VelociRaptor Duo, My Book Thunderbolt Duo, My Book Mirror, My Book Pro, My Book Pro II, My Book World, My Book World II, My Book Studio, My Book Studio II, My Book Home, My Book Office, My Book Elite, My Book Studio, My Book Live, My Book Duo, My Book Duo Pro WDBBGB, WDBYCC, WDBUWZ, WDBUPB, WDBUSK, WDH2U, WDG1T, WDG2TP, WDG1NC, WDH1NC, WDG2NC, WDH2NC, WDH1Q, WDH2Q, WDH1CS, WDH1B, WDBAAH, WDBAAJ, WDBC3G, WDBACG, WDBCPZ, BDTB, WDBUTV, WDBFBE, WDBRMH, WDBDFM, WDBCSV n/d 3-rok
WD Elements SE, WD Elements, WD Elements Desktop, My Book, My Book Essential, My Book Mac Edition, My Book Premium, My Book Premium ES, My Book Premium II, WD Elements ™ Exclusive Edition WDBUZG, WDBU6Y, WDBBJH, WDBWLG, WDBAAR, WDBJRH, WDE1U, WDE1MS, WDG1U, WDH1U, WDG1C, WDG1SU, WDG2T, WDBHHG n/d 2-rok
WD Elements SE, My Book, My Book Live Duo, My Book Essential, My Book for Mac, My Book 3.0, My Book Duo WDBEPK, WDBJRT, WDBFJK, WDBVHT, WDBAAF, WDBACW, WDBAAG, WDBAAK, WDBABP, WDBLWE n/d 2-rok
WD Elements WDBHHG, WDBHDW n/d 3-rok
My Passport Essential, My Passport for Mac, My Passport Elite, My Passport Studio, My Passport Edge for Mac, My Passport Ultra, My Passport Slim, My Passport Air, My Passport Ultra Metal, My Passport Ultra Premium, My Passport X, My Passport (Works with PlayStation 4), My Passport Ultra (USB-C), My Passport Ultra for Mac (USB-C) WDME, WDMEA, WDBAAC, BCGL, WDBAAE, WDBKKF, WDBGCH, WDBJBH, WDBALG, WDBK8A, WDBS8P, WDBMWV, WDBZFP, WDBPGC, WDBLNP, WDBJNZ, WDBGMT, WDBPDZ, WDBBLW, WDBWDG, WDBZYL, WDBLUZ, WDBGJA, WDBU4M, WDBTYH, WDBEZW, WDBGPU, WDBBKD, WDBJBS, WDBCRM, WDBZGE, WDBC3C, WDBFTM, WDBPMV, WDBFKT, WDBTLG n/d 3-rok
My Passport, My Passport Essential, My Passport Essential SE, My Passport for Mac, My Passport AV, My Passport SE for Mac, My Passport Studio, My Passport Edge, My Passport Enterprise, My Passport Pro (Duo), My passport carrying case, My Passport Wireless, My Passport Wireless Pro, My Passport Wireless SSD WDBAAA, WDBAAB, WDBABM, WDBACX, WDBABS, WDBABW, WDBACY, WDBBEP, WDBBXV, WDBFBW, WDBEMM, WDBHEZ, WDBK6Z, WDBKXH, WDBL1D, WDBY8L, WDBZZZ, WDBRNB, WDBABK, WDBDAF, WDBK8Z, WDBLJT, WDBSMT, WDBP2P, WDBAMJ n/d 2-rok
My Passport, My Passport for Mac, WD Gaming Drive (Works with PlayStation 4), My Passport Go WDBS4B, WDBBEX, WDBUAX, WDBYFT, WDBYFT, WDBYNN, WDBP6A, WDBTYW, WDBUKK, WDBM1M (-WESN), WDBDFF (-WESN), WDBY9Y (-WESN) n/d 3-rok
My Passport AV-TV WDBHDK (-PESN) n/d 3-rok
My Passport AV-TV WDBHDK (-EESN) n/d 2-rok
WD Elements Portable:
WD Elements Portable WDBUZG (-SESN / -CESN), WDBU6Y (-SESN / -CESN) n/d 3-rok
WD Elements Portable WDBUZG (-WESN / -EESN), WDBU6Y (-WESN / -EESN) n/d 2-rok
WD Elements Portable WDBUZG (-NESN), WDBU6Y (-NESN) n/d 1-rok
Domowe centrum rozrywki:
WD TV, WD TV Mini, WD TV Live, WD TV Live Plus, WD Elements Play, WD TV Live Hub, WD TV Play, WD TV Media Player WDAVP, WDBABG, WDBAAM, WDBAAN, WDBAAP, WDBKH2, WDBREC, WDBGXT, WDBACC, WDBNLC, WDBACA, WDBMBA, WDBHZM, WDBYMN n/d 2-rok
My DVR Expander eSATA Edition, My DVR Expander USB Edition, My Book AV eSATA, My Book AV-TV WDG1S, WDH1S, WDBACS, WDBGLG n/d 2-rok
My Book AV DVR Expander WDBABT n/d 2-rok
Pamięć masowa SSD (solid state):
*Okres ograniczonej gwarancji na Pamięć masowa SSD (solid state) upływa o: (a) terminie poniżej; lub (b) gdy Pamięć masowa SSD (solid state) przekroczy swój limit wytrzymałości (patrz specyfikacje Pamięć masowa SSD (solid state)).
WD Blue SSD, WD Green SSD WDSxxxx1B0x, WDSxxxxxG0x n/d 3-rok *
WD Blue SN500 NVMe SSD WDSxxxx1BOC n/d 5-rok *
WD Blue SSD WDBNCExxxxPNC, WDSxxxx2B0x n/d 5-rok *
WD Black PCIe SSD WDSxxxxxX0C n/d 5-rok *
WD Black NVMe SSD WDSxxxx2X0C n/d 5-rok *
WD Black SN750 NVMe SSD WDSxxxx3X0C, WDSxxxx3XHC n/d 5-rok *
WD Purple microSD Card WDDxxxG1P0A 2-rok * n/d
WD SiliconDrive CF 3xxxx n/d 5-rok
WD SiliconDrive II CF 45xx, 46xx, 48xx n/d 5-rok
WD SiliconDrive A100 71xx n/d 5-rok
WD SiliconDrive U100 49xx n/d 5-rok
Akcesoria:
WD Nomad WDBGRD0000NBK n/d 2-rok

APAC

ProduktOznaczenie produktuNapęd komponentowy1Zestaw detaliczny
Napędy dla firm:
WD Raptor, WD RE, WD RE2, WD RE2-GP, WD RE3, WD RE4, WD RE4-GP, WD VelociRaptor, WD RE SAS, WD SE GD, SD, SB, YD, YR, YS, ADFD, ADFS, BLFS, BLHX, BHTZ, CHTZ, GLFS, HLFS, HLHX, HHTZ, DHTZ, ABPS, ABYS, ABYX, AYPS, AYYS, FBYZ, FBYX, FYPS, FYPX, FYYS, FYYZ, FYYG, F9YZ, FSYZ 5-rok n/d
WD XE SAS Hard Drives BKFG, BKHG, BKFF 5-rok n/d
Serwer pamięci masowej dla małego biura:
WD Sentinel DS6100, DS5100 WDBWVL, WDBYVE n/d 1-rok
WD Sentinel RX4100 WDBLVH n/d 3-rok
WD Sentinel DX4000 WDBLGT n/d 3-rok
WD Sentinel Drive Kit WDBYBL, WDBBDN, WDBNSH n/d 3-rok
NAS:
My Cloud EX4100, My Cloud EX2100, My Cloud DL4100, My Cloud DL2100, My Cloud EX2 Ultra, My Cloud PR4100, My Cloud PR2100 WDBWZE, WDBWAZ, WDBNEZ, WDBBAZ, WDBVBZ, WDBNFA, WDBBCL n/d 3-rok (populated)
My Cloud EX4100, My Cloud EX2100, My Cloud DL4100, My Cloud DL2100, My Cloud EX2 Ultra, My Cloud PR4100, My Cloud PR2100 WDBWZE, WDBWAZ, WDBNEZ, WDBBAZ, WDBVBZ, WDBNFA, WDBBCL n/d 2-rok (diskless)
My Cloud, My Cloud Mirror, My Cloud EX2, My Cloud EX4, My Passport Wireless, My Cloud Home, My Cloud Home Duo WDBCTL, WDBZVM, WDBWVZ, WDBVKW, WDBWWD, WDBDAF, WDBK8Z, WDBLJT, WDBVXC, WDBMUT n/d 2-rok
WD Red Pro FFSX, FFWX 5-rok 5-rok
WD Red 3.5-inch EFRX, EFZX, EFAX 3-rok 3-rok
WD Red 3.5-inch WDBMMA n/d 3-rok
WD Red 2.5-inch JFCX, BFCX 3-rok 3-rok
Sieci:
WD Gold KRYZ, FRYZ 5-rok n/d
My Net Switch WDBJVC n/d 1-rok
My Net N600, My Net N750, My Net N900, My Net N900 Central, WD Livewire, My Net WiFi Range Extender, My Net AC1300 Router, My Net AC Bridge WDBEAV, WDBAJA, WDBWVK, WDBKSP, WDBABY, WDBAPK, WDBWNJ, WDBMRD n/d 3-rok
Napędy do komputerów stacjonarnych:
WD Purple PURX, PUZX 3-rok 3-rok
WD Black AAEX, AALS, AALX, AZEX, FAEX, FAES, FALS, FASS, FZEX 5-rok n/d
WD Black FZWX 5-rok n/d
WD Blue (WD Caviar, WD Caviar SE, WD Caviar SE16, WD Caviar Blue) BB, LB, JB, PB, JD, JS, KS, KD, KS, ABKS, AABS, AAJS, AAKS, AABB, AAJB, AAKB, AAKX, AALX, AZEX, AZLX, EALX, EZEX, EALS 2-rok n/d
WD Blue WDBAAX n/d 3-rok
WD Blue AZRZ, EZRZ n/d 2-rok
WD Blue SSHD WD40E31X 3-rok 3-rok
WD Raptor X AHFD 5-rok n/d
WD Green (WD Caviar GP, WD Caviar Green) EACS, EADS, AACS, AADS, EARS, EARX, EZRX, AZRX 2-rok n/d
WD Green WDBAAY n/d 3-rok
Napędy do komputerów przenośnych:
WD Black BPKT, BPKX, BEKT, BEKX, BJKT 5-rok n/d
WD Blue VE, UE, BEAS, BEVS, BEVE, BEVT, KEVT, TEVT, BPVT, JPVT, LPVT, TPVT 2-rok n/d
WD Blue WDBABC n/d 3-rok
WD Blue SSHD WD10J31X 3-rok 3-rok
WD Green NPVT 2-rok n/d
Napędy CE:
WD AV, WD AV-GP, WD AV-25 AVBS, AVJS, AVBB, AVJB, EVCS, EURS, AVCS, AVVS, BUDT, EVVS, JUCT, BUCT, EURX, EUCX, AUDX 3-rok n/d
Napędy zewnętrzne:
WD ShareSpace™ WDA4NC n/d 3-rok
My Book Pro, My Book Pro II WDG1T, WDG2TP, BDTB n/d 5-rok
My Book Pro BDTB n/d 3-rok
My Passport Elite, My Passport Studio WDML, WDMT, WDMS n/d 5-rok
My Book VelociRaptor Duo, My Book Thunderbolt Duo, My Book Mirror, My Book World, My Book World II, My Book Studio, My Book Studio II, My Book Mac Edition, My Book Essential, My Book Home, My Book Office, My Book Elite, My Book Studio, My Book Live, My Book Live Duo, My Book Duo WDBUWZ, WDBUPB, WDBUSK, WDH2U, WDG1NC, WDH1NC, WDG2NC, WDH2NC, WDH1Q, WDH2Q, WDH1U ,WDH1CS, WDH1B, WDBAAH, WDBAAJ, WDBC3G, WDBACG, WDBVHT, WDBCPZ, WDBUTV, WDBFBE n/d 3-rok
My Book, My Book Essential, My Book Premium Edition, My Book Premium ES, My Book Premium Edition II, My Book Duo, My Book Duo Pro WDBFJK, WDG1U, WDG1C, WDG1SU, WDG2T, BLWE, WDBRMH, WDBDFM, WDBCSV n/d 3-rok
My Book Essential, My Book for Mac, My Book 3.0 WDBYCC, WDBAAF, WDBACW, WDBAAG n/d 3-rok
WD Elements SE, WD Elements, WD Elements Desktop WDBEPK, WDBUZG, WDBU6Y, WDBBJH, WDBABV, WDE1U, WDE1MS, WDBAAR, WDBWLG n/d 3-rok
My Passport Essential, My Passport for Mac, My Passport Elite, My Passport Studio, My Passport Edge, My Passport Edge for Mac, My Passport Ultra, My Passport Slim, My Passport Air, My Passport Ultra Metal, My Passport Ultra Premium, My Passport X, My Passport (Works with PlayStation 4), My Passport Ultra (USB-C), My Passport Ultra for Mac (USB-C) WDME, WDMEA, WDBAAC, WDBAAE, WDBK8A, WDBALG, WDBKKF, WDBGCH, WDBK6Z, WDBJBH, WDBMWV, WDBZFP, WDBPGC, WDBLNP, WDBJNZ, WDBGMT, WDBPDZ, WDBBLW, WDBWDG, WDBZYL, WDBLUZ, WDBGJA, WDBU4M, WDBTYH, WDBEZW, WDBGPU, WDBBKD, WDBJBS, WDBCRM, WDBZGE, WDBC3C, WDBFTM, WDBPMV, WDBFKT, WDBTLG n/d 3-rok
My Passport, My Passport Essential, My Passport Essential SE, My Passport for Mac, My Passport AV, My Passport SE for Mac, My Passport Pro (Duo), My passport carrying case WDBY8L, WDBBEP, WDBKXH, WDBACX, WDBAAA, WDBACY, WDBABM, WDBAAB, BCGL, WDBBXV, WDBL1D, WDBABS, WDBABW, WDBRNB, WDBABK n/d 3-rok
WD Elements SE, My Passport Wireless Pro, My Passport Wireless SSD WDBEPK, WDBJRT, WDBSMT, WDBP2P, WDBAMJ n/d 2-rok
My Passport, My Passport for Mac, WD Gaming Drive (Works with PlayStation 4), My Passport Go WDBS4B, WDBBEX, WDBUAX, WDBYFT, WDBYFT, WDBYNN, WDBP6A, WDBTYW, WDBUKK, WDBM1M (-WESN), WDBDFF (-WESN), WDBY9Y (-WESN) n/d 3-rok
My Passport AV-TV WDBHDK (-PESN) n/d 3-rok
My Passport AV-TV WDBHDK (-EESN) n/d 2-rok
WD Elements Portable:
WD Elements Portable WDBUZG (-SESN / -CESN), WDBU6Y (-SESN / -CESN) n/d 3-rok
WD Elements Portable WDBUZG (-WESN / -EESN), WDBU6Y (-WESN / -EESN) n/d 2-rok
WD Elements Portable WDBUZG (-NESN), WDBU6Y (-NESN) n/d 1-rok
Domowe centrum rozrywki:
WD TV, WD TV Mini, WD TV Live, WD TV Live Streaming, WD TV Play, WD TV Media Player WDAV, WDBAAM, WDBAAN, WDBAAP, WDBABF, WDBABG, WDBGXT, WDBHG7, WDBMBA, WDBHZM, WDBYMN n/d 1-rok
WD Elements Play, WD TV Live Hub WDBACB, WDBACC, WDBNLC, WDBMCE, WDBABZ, WDBACA n/d 3-rok
My DVR Expander eSATA, My DVR Expander USB, My Book AV eSATA, My Book AV DVR Expander, My Book AV-TV WDG1S, WDH1S, WDBACS, WDBABT, WDBGLG n/d 3-rok
Pamięć masowa SSD (solid state):
*Okres ograniczonej gwarancji na Pamięć masowa SSD (solid state) upływa o: (a) terminie poniżej; lub (b) gdy Pamięć masowa SSD (solid state) przekroczy swój limit wytrzymałości (patrz specyfikacje Pamięć masowa SSD (solid state)).
WD Blue SSD, WD Green SSD WDSxxxx1B0x, WDSxxxxxG0x n/d 3-rok *
WD Blue SN500 NVMe SSD WDSxxxx1BOC n/d 5-rok *
WD Blue SSD WDBNCExxxxPNC, WDSxxxx2B0x n/d 5-rok *
WD Black PCIe SSD WDSxxxxxX0C n/d 5-rok *
WD Black NVMe SSD WDSxxxx2X0C n/d 5-rok *
WD Black SN750 NVMe SSD WDSxxxx3X0C, WDSxxxx3XHC n/d 5-rok *
WD Purple microSD Card WDDxxxG1P0A 2-rok * n/d
WD SiliconDrive CF 3xxxx n/d 5-rok
WD SiliconDrive II CF 45xx, 46xx, 48xx n/d 5-rok
WD SiliconDrive A100 71xx n/d 5-rok
WD SiliconDrive U100 49xx n/d 5-rok
Akcesoria:
WD Nomad WDBGRD0000NBK n/d 2-rok
Tylko Indie
WD Elements SE, WD Elements WDBUZG, WDBU6Y n/d 3-rok
Tylko Tajlandia
WD Blue (WD Caviar, WD Caviar SE, WD Caviar SE16, WD Caviar Blue) BB, LB, JB, PB, JD, JS, KS, KD, KS, ABKS, AABS, AAJS, AAKS, AABB, AAJB, AAKB, AAKX, AALX, AZEX, AZLX, EALX, EZEX 3-rok n/d
WD Green (WD Caviar GP, WD Caviar Green) EACS, EADS, AACS, AADS, EARS, EARX, EZRX, AZRX 3-rok n/d
WD Blue VE, UE, BEAS, BEVS, BEVE, BEVT, KEVT, TEVT, BPVT, JPVT, LPVT, TPVT, JPVX, SPCX, BPVX, LPCX, LPVX, AZRZ, EZRZ 3-rok n/d
Tylko na terytorium Tajwanu
WD Blue (WD Caviar, WD Caviar SE, WD Caviar SE16, WD Caviar Blue) BB, LB, JB, PB, JD, JS, KS, KD, KS, ABKS, AABS, AAJS, AAKS, AABB, AAJB, AAKB, AAKX, AALX, AZEX, AZLX, EALX, EZEX, AZRZ, EZRZ 3-rok n/d
WD Green (WD Caviar GP, WD Caviar Green) EACS, EADS, AACS, AADS, EARS, EARX, EZRX, AZRX 3-rok n/d
WD Blue VE, UE, BEAS, BEVS, BEVE, BEVT, KEVT, TEVT, BPVT, JPVT, LPVT, TPVT, JPVX, SPCX, BPVX, LPCX, LPVX 3-rok n/d

Często zadawane pytania
1 Wszelkie napędy niewchodzące w skład zestawów sprzedawane autoryzowanym dystrybutorom WD.
2 Dotyczy produktów zakupionych po 1 marca 2007 r.
3 Dotyczy produktów zakupionych po 1 sierpnia 2007 r. Napędy zakupione wcześniej są objęte roczną gwarancją.
4 Dotyczy produktów zakupionych po 1 marca 2007 r. Napędy zakupione wcześniej są objęte dwuletnią gwarancją.
5 Dotyczy produktów zakupionych po 1 października 2007 r. Napędy zakupione wcześniej są objęte roczną gwarancją.
6 Dotyczy produktów zakupionych od 3 października 2015 r. Dyski sprzedawane przed 3 października 2015 r. są objęte 2-letnią gwarancją
Gwarancje w krajach Unii Europejskiej mogą być różne

Uwaga:

Okres ograniczonej gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu, wskazanym na paragonie od autoryzowanego dystrybutora lub resellera i trwa tylko przez czas określony w dokumentacji produktu.

W przypadku dysków typu Solid State Drive WD (SSD) („produkt SSD”), okres gwarancyjny kończy się po zakończeniu: (a) danego okresu czasu wyżej wymienionego produktu SSD lub (b) momentu, w którym użytkowanie produktu SSD przekracza określony limit trwałości zgodnie i informacją określoną w danych technicznych produktu SSD . Należy pamiętać, że istnieje możliwość użytkowania produktu SSD w warunkach powodujących zużycie nośnika (i wygaśnięcie gwarancji) przed zakończeniem okresu gwarancji, jak określono w specyfikacji dotyczącej trwałości.

Aby skorzystać z obsługi gwarancyjnej konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu poświadczającego datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego. W celu sprawdzenia gwarancji produktu i uaktualnienia daty zakupu (o ile to konieczne), skorzystaj z naszej usługi online do sprawdzania statusu gwarancji Warranty Status Check. W Stanach Zjednoczonych, niektóre stany nie zezwalają na ograniczenie długości obowiązywania gwarancji, w związku z czym powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

Zobacz podręcznik użytkownika produktu, aby zobaczyć oświadczenie swojej ograniczonej gwarancji. Podręcznik użytkownika produktu można otrzymać od autoryzowanego dystrybutora lub odsprzedawcy lub na stronie internetowej WD.

NIE ISTNIEJĄ ŻADNE GWARANCJE, KTÓRE WYKRACZAJĄ POZA ELEMENTY OGRANICZONEJ GWARANCJI WD. WD WYŁĄCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE, JAWNE CZY DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, W TYM JAKIEKOLWIEK DOROZUMIANE GWARANCJE ZWYCZAJNEJ PRZYDATNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO CELÓW SPECYFICZNYCH LUB NIENARUSZANIA PRAW. W STANACH ZJEDNOCZONYCH, NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE JAWNYM GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Produkty recertyfikowane

Produkty WD ponownie certyfikowane mogą składać się z elementów zwróconych przez klienta i mogą być naprawione. Wszystkie produkty są testowane i zatwierdzane, aby spełniały surowe standardy WD dotyczące jakości, zanim zostaną sprzedane jako ponownie certyfikowane. Proszę pamiętać, że niektóre przedmioty ponownie certyfikowane mogą mieć ślady, zadrapania, lub inne delikatne ślady użytkowania.

Wszystkie produkty ponownie certyfikowane posiadają ograniczoną gwarancję producenta na 6 miesięcy.