Ελέγξτε την κατάσταση εγγύησής σας

Ελέγξτε την κατάσταση εγγύησης WD σας
  • Οι αριθμοί σειράς μπορούν να διαχωρίζονται με διάστημα, κόμμα, ερωτηματικό, ή άνω τελεία
  • Επιτρέπονται μέγιστο 150 αριθμοί σειράς
(* Required Field)

Για να επιστρέψετε ένα προϊόν (RMA), συνδεθείτε στην Πύλη υποστήριξης